Životopis

Jsem advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 16238.

V roce 2011 jsem dokončila studium Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Následně jsem působila v pražských advokátních kancelářích. V advokátní kanceláři Rybář, Soppé a partneři jsem se zabývala především právem obchodních společností. Větší část koncipientské praxe jsem získala v advokátní kanceláři JUDr. Lubomíra Focka, kde jsem se věnovala širokému spektru právních oblastí.

V roce 2015 jsem složila s vyznamenáním advokátní zkoušky. Poté jsem v Praze pokračovala v advokátní činnosti již jako samostatná advokátka.

Mateřství mě přimělo vrátit se do rodného města Chotěboře, kde jsem počátkem roku 2021 obnovila advokátní činnost.

V roce 2020 jsem na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obhájila rigorózní práci, složila státní rigorózní zkoušku a získala titul doktorky práv.