Rodinné právo

  • rozvod manželství
  • vypořádání společného jmění manželů (dohoda o vypořádání společného jmění manželů, návrh na soudní vypořádání SJM a zastupování v soudním řízení )
  • svěření nezletilého dítěte do péče
  • určení výživného, snížení a zvýšení výživného
  • úprava styku s nezletilým dítětem