Právo nemovitostí

  • převody nemovitostí (koupě, darování)
  • advokátní úschova
  • zastupování v řízení před katastrálním úřadem
  • věcná břemena
  • nájemní a podnájemní smlouvy
  • zástavní smlouvy