Právní služby

Poskytuji právní služby povahy generální praxe, to znamená ve všech hlavních právních oborech. Zaměřuji se zejména na oblast občanského práva včetně práva nemovitostí, obchodního práva, rodinného práva a pracovního práva.

Příklady poskytovaných právních služeb uvádím blíže u jednotlivých právních oborů.

Klientům z řad fyzických i právnických osob nabízím právní poradenství, zpracování smluvní dokumentace, zastupování v soudním řízení, exekučním řízení a v řízení před správními orgány.

Jsem zapsána jako ex offo obhájce v trestních věcech. V souvislosti s převodem nemovitostí poskytuji rovněž úschovu peněz.

Ke každému klientovi přistupuji individuálně s ohledem na jeho konkrétní požadavky a zájmy.

Cena

Cena právních služeb je určena zejména hodinovou sazbou. Hodinová sazba je vždy před započetím právní služby individuálně sjednána s klientem v závislosti na složitosti, náročnosti a délce trvání případu. Předem poskytuji odhad předpokládané časové náročnosti a celkových nákladech na službu.

Dalším způsobem určení odměny je odměna stanovená dle advokátního tarifu.

Při dlouhodobé spolupráci je možné sjednat cenu paušálně určenou fixní částkou bez ohledu nad množstvím stráveného času nad právními případy za měsíc.

V případě navazujících právních služeb poskytuji první poradu s klientem v délce 30 min. zdarma.

Nejsem plátcem DPH, tudíž moje odměna není navyšována o DPH.

Životopis

Jsem advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 16238.

V roce 2011 jsem dokončila studium Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Následně jsem působila v pražských advokátních kancelářích. V advokátní kanceláři Rybář, Soppé a partneři jsem se zabývala především právem obchodních společností. Větší část koncipientské praxe jsem získala v advokátní kanceláři JUDr. Lubomíra Focka, kde jsem se věnovala širokému spektru právních oblastí.

V roce 2015 jsem složila s vyznamenáním advokátní zkoušky. Poté jsem v Praze pokračovala v advokátní činnosti již jako samostatná advokátka.

Mateřství mě přimělo vrátit se do rodného města Chotěboře, kde jsem počátkem roku 2021 obnovila advokátní činnost.

V roce 2020 jsem na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obhájila rigorózní práci, složila státní rigorózní zkoušku a získala titul doktorky práv.

Kontakt

JUDr. Aneta Posejpalová, advokátka

Adresa: Břevnická 1204, 583 01 Chotěboř

Tel.: 603 153 236

E-mail: posejpalova@ak-posejpalova.cz

Datová schránka: f9bwrgz

Ev. č. ČAK: 16238

IČ: 03947378

Otevírací doba:

Po: 8:30 -14:00, 16:30 – 18:00

Út: 8:30 – 15:00

St.: 8:30 -14:00

Čt: 8:30 – 14:00, 16:00 – 18:00

Pá: 8:30 -12:00

Máte-li zájem o schůzku, prosím předchozí objednání (telefonicky nebo e-mailem). Nevyhovuje-li otevírací doba Vašim časovým možnostem, lze se domluvit na času mimo pracovní dobu.