Pracovní právo

  • sepis pracovněprávní smluvní dokumentace
  • posouzení oprávněnosti výpovědi
  • zastupování v soudním řízení
  • posouzení oprávněnosti nároků zaměstnanců i zaměstnavatelů