Občanské právo

  • sepis smluv – např. kupní smlouva, darovací smlouva, nájemní smlouva, smlouva o dílo, licenční smlouva a další, poradenství ohledně volby odpovídajícího typu smlouvy a nastavení jejího obsahu dle potřeb klienta
  • revize stávající smluvní dokumentace
  • vymáhání pohledávek – předžalobní výzva, vypracování návrhu k soudu, zastupování v soudním řízení, vypracování exekučního návrhu a zastupování v exekučním řízení
  • náhrada škody a náhrada nemajetkové újmy – posouzení oprávněnosti nároku, stanovení postupu pro vymáhání nároku, sepsání návrhu na soud a zastupování v soudním řízení