Cena

Cena právních služeb je určena zejména hodinovou sazbou. Hodinová sazba je vždy před započetím právní služby individuálně sjednána s klientem v závislosti na složitosti, náročnosti a délce trvání případu. Předem poskytuji odhad předpokládané časové náročnosti a celkových nákladech na službu.

Dalším způsobem určení odměny je odměna stanovená dle advokátního tarifu.

Při dlouhodobé spolupráci je možné sjednat cenu paušálně určenou fixní částkou bez ohledu nad množstvím stráveného času nad právními případy za měsíc.

V případě navazujících právních služeb poskytuji první poradu s klientem v délce 30 min. zdarma.

Nejsem plátcem DPH, tudíž moje odměna není navyšována o DPH.