Úvod

Poskytuji právní služby povahy generální právní praxe, to je ve všech hlavních právních oborech. Zaměřuji se zejména na oblast občanského práva, obchodního práva, rodinného práva a pracovního práva.

Klientům z řad fyzických i právnických osob nabízím právní poradenství, zpracování smluvní dokumentace, zastupování v soudním řízení, exekučním řízení a v řízení před správními orgány.

Jsem zapsána jako ex offo obhájce v trestních věcech. V souvislosti s převodem nemovitostí poskytuji rovněž úschovu peněz.

Ke každému klientovi přistupuji individuálně s ohledem na jeho konkrétní požadavky a zájmy.